Eğitimde Çoklu Zeka

Her çocuk ayrı bir bireydir ve öğrenme yöntemi diğerlerinden farklıdır. . Kimi sadece dinlemekle; kimi öğrenme sürecinin içinde yer almakla; kimi de araştırıp, düşünüp çözümlemek gibi farklı yöntemlerle anlar.

Öğretmen öğrenci iletişiminin sağlıklı olabilmesi için öğrencilerin zeka türlerinin belirlenmesidir. Bu belirlemenin amacı öğretmenin öğrenciye yaklaşımını, ders araç ve gereçlerinin seçimini ve derslerde kullanılan yöntemlerin saptanmasını sağlamaktır. İlgili dersin anlaşılmasını kolaylaştırıcı etkinlikler geliştirmek için ders öğretmeninin öğrencilerinin genel zeka türleri konusunda ön bilgiye sahip olması hem öğrenciler hem de öğretmen açısından önemlidir.

Kurama göre her çocukta 8 farklı zekâ bölümü bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Mantıksal- Matematiksel Zeka
  2. Sözel- Dilsel Zeka
  3. Görsel – Mekansal Zeka
  4. İçsel – Kişiye Dönük Zeka
  5. Sosyal-Kişiler Arası Zeka
  6. Müziksel-Ritmik Zeka
  7. Bedensel-Kinestetik Zeka
  8. Doğa Zekası