Eğitim Kadromuz

İngilizce öğretmenlerimiz, yabancı uyruklu anadili İngilizce olan ( native teacher ) eğitimcilerdir.

Sınıf öğretmenlerimiz ise üniversitelerin okul öncesi bölümünden mezun olmuş, etkin öğrenmeyi kendilerine yaşam biçimi haline getirmiş eğitimcilerdir. Etkin öğrenme sisteminde öğretmenin rolü nedir? Çocukların bütün duyularıyla etkin olarak araştırmalarına yardımcı olur.

Birden çok biçimde kullanılabilecek malzemeler sağlar ve çocukların bu malzemeleri tüm duyularıyla keşfetmelerini teşvik eder. Öğretmen çocukları kendi kendilerine bir şeyler yapmaya teşvik eder. Onların yerine problem çözmez, çocukların çözüme gidebilecek seçenekleri düşünmelerine fırsat verir.

Öğretmen çocukların malzemeleri dönüştürmelerine ve birbiriyle karıştırmalarına yardımcı olur. Yaptıkları şeyi anlatmalarını ister. Aynı malzemeyi değişik biçimlerde kullanarak ya da farklı biçimlerde kullanan kişileri işaret ederek çocuklara alternatif düşünmeye teşvik eder.

Tutarlı bir günlük program uygular. Odadaki tüm nesnelerin ve etkinlik köşelerinin işaretli olmasını, çocukların bu etkinlik köşelerinin isimlerini ve malzemelerin yerlerini bilmesine yardımcı olur.

Çocuklar bir gün içindeki olayların sırasını ve ne neden sonra ne geleceğini bilir Geziler, özel ziyaretler, sınıf içi olaylar sürpriz olmaz.

Değişiklikler çok önceden çocuklara haber verilir. Her gün her çocuğun bir plan oluşturmasına, bu planı üstesinden gelebileceği parçalara ayırmasına, aşamalandırmasına ve plan için gerekli malzemeleri saptamasına yardımcı olur.

Öğretmen, her çocuğun yapmakta olduğu şeyle ilgili olarak düşünmesine, gözlem yapmasına, akıl yürütmesine ve konuşmasına yardımcı olur. Her çocuğun kendini ifade etmesine fırsat tanır.

Çocukların araç ve gereçlerin kullanımı konusunda beceri kazanmalarına yardımcı olur. Bedenlerini farklı biçimlerde kullanmalarını sağlayan faaliyet sunar (açık hava faaliyetlerini günlük programına dahil eder) Çocukların kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına yardımcı olur.

Her faaliyetin bir kısmını kendi kendilerine yapmalarını sağlar. (örn, çocukların ayakkabılarını ve paltoların giymelerine yeterince zaman tanır; yiyeceklerin dağıtılması gibi işleri çocuklara verir)